På dette trinnet skal du i et område med liten trafikk, lære å beherske bilen rent kjøreteknisk uten at du trenger å konsentrere deg om andre trafikanter. Du skal også lære å kjøre økonomisk og mest mulig miljøvennlig. Du skal i tillegg skaffe deg kunnskap om kjøretøyet. Dette må til for at du skal lære de kjøretekniske ferdighetene effektivt og med god forståelse. Du skal også lære deg å ta ansvar for kontroll og tilsyn med bilen.

Trinnet avsluttes med en obligatorisk trinnvurderingstime sammen med trafikklæreren.

På dette trinnet er det alt utenfor bilen som står i fokus. Samhandling med andre trafikanter, trafikkregler, planlegging og flere ting.
Her tar vi for oss kjøring i bolig, tettsted og bymiljø. Vi lærer også hvordan vi kjører sikkert og tydelig på landevei og i tunnel.
Her kommer også et kurs om forbikjøring.
Vi ser på hvordan man kjører effektivt og behagelig, miljøvennlig og økonomisk.
Trinnet avsluttes med en trinnvurderingstime og sikkerhetskurs på bane.

Dette trinnet består av 13 undervisningstimer hvor 4 er teori og 9 er praktisk kjøring.
Kurset tar for seg kjøring på landevei og i by miljø.
Kurset har som mål og videreutvikle kjørekompetansen din i landevegsmiljø.
Her skal du ut på to lengre kjøreturer og du vil få mer kjennskap til de risikoene som lengre kjøreturer kan inneholde.
Du får også i oppgave og selv planlegge en lengere kjørerute som du skal kjøre selvstendig.

 

All kjøring i kurset skal loggføres.
Kurset avsluttes inne i klasserom der elever sammen reflekterer over sine opplevelser og erfaringer.

Kontakt oss

    Kontakt oss